Efikasno upravljanje
redovima čekanja na mjestima
šalterskog usluživanja klijenata

Fleksibilno upravljanje stanjem u redu čekanja

Službenici poslovnica mogu da upravljaju stanjem u redu čekanja, kao i da jednostavno mijenjaju usluge za koje su zaduženi

Podržan standardni način zakazivanja termina

Građani imaju opciju da fizički rezervišu termin u poslovnici i prate svoju poziciju u redu na displeju

Daljinsko upravljanje terminima

Građani imaju dodatnu mogućnost praćenja zauzetosti redova za pojedine usluge, kao i rezervaciju i otkazivanje termina putem Android aplikacije